SOAP: Jesaja 43:18-19

Ik ben een slachtoffer

Heeft iemand je ooit verwond? We hebben er allemaal wel ervaring mee. We leven in een gebroken wereld met zondige mensen. Pijn is een toestand die we als mensen ervaren. Maar met Gods hulp hoeven we niet voor altijd die pijn te blijven lijden. We kunnen helen en verder gaan in geloof en vergeving, als we het verleden achter ons laten en de toekomt omarmen.

Onthoud dat we niet alleen staan in onze pijn, God is erbij en geeft ons de kracht om te overwinnen. Jozef, de zoon van Jakob laat dit principe zien. Zijn broers verkochten hem als een slaaf, maar God gebruikte die tragische gebeurtenis als opmars om Zijn doel te bereiken. In plaats van in zijn omstandigheden in de slachtofferrol te kruipen, vertrouwde Jozef op Gods plan. Ja, we leven in een gebroken wereld maar we moeten onthouden dat God krachtiger is dan welk kwaad, welke pijn, en welk hartzeer dan ook. Hij kan uit elke verschrikkelijke gebeurtenis iets goeds voortbrengen.

En hoewel we niet in de hand hebben wat er met ons gebeurt, hebben we wel de keus hoe we erop reageren. Of we laten onze pijn toe ons verleden vast te houden, of we kiezen ervoor verder te gaan in geloof, erop vertrouwend dat God ons bevrijd van de pijn en ons sieraad geeft vanuit de as.

Vader God, help mij te helen van mijn pijn. Gebruik wat bedoeld was voor het kwaad en breng er het goede uit voort zoals alleen U dat kan. Help mij hen te vergeven die mij verwond hebben, en door te gaan met mijn leven… sta mij niet toe mijzelf te zien als slachtoffer maar liever als een overwinnaar met Uw hulp. Ik weet dat ik alle dingen kan doen door U die mij kracht geeft… laat mijn leven U glorie geven! Laat zien dat mijn pijn niet zonder doel is. In Jezus’ naam. Amen.

Lees op de weblog de corresponderende blog bij vandaag!